Program XV Sympozjum Diabetologicznego
  (wersja PDF)
PIĄTEK 7.10.2011
13:00 – 13:30 Poczęstunek powitalny
13:30 – 13:45 Otwarcie XV Sympozjum Diabetologicznego
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
13:45 – 14:45 Sesja naukowa I
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht (Zabrze)
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
13:45 – 14:05 HbA1c – nowy marker rozpoznania cukrzycy – czy powinien być wprowadzony w Polsce?
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
14:05 – 14:25 HbA1c w diagnostyce i monitorowaniu cukrzycy - punkt widzenia diabetologa
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht (Zabrze)
14:25 – 14:45 Poziom HbA1c a ryzyko sercowo-naczyniowe u osób bez cukrzycy
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
14:45 – 15:45 Sesja satelitarna firmy TEVA
Wyniki badania ARETAEUS a nowe dane z Kongresów ADA i EASD na temat metforminy
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
15:45 – 16:05 Przerwa kawowa
16:05 – 17:05 Sesja satelitarna firmy Sanofi-Aventis
  Apidra w praktyce
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot (Katowice)
dr hab. n. med. Janusz Krzymień (Warszawa)
17:05 – 18:05 Sesja naukowa II
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
dr hab. n. med. Janusz Krzymień (Warszawa)
17:05 – 17:35 Czy sugestie o wyczerpaniu terapeutycznego stosowania sulfonylomoczników są uzasadnione?
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
17:35 – 18:05 Czego nowego dowiedziałem się o blokerach DPP-4
na przykładzie sitagliptyny?

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
18:05 – 18:45 Sesja naukowa III
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht (Zabrze)
18:05 – 18:25 Peridontitis a ryzyko rozwoju cukrzycy i jej powikłań
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
18:25 – 18:45 Witamina D a ryzyko rozwoju i progresji cukrzycy
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
20:30 Wieczór w Sałasie Holnym
   
SOBOTA 8.10.2011
08:00 – 09:10 Sesja naukowa IV
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska (Białystok)
prof. dr hab. n. med. Marek Strączkowski (Białystok)
08:00 – 08:30 Leczenie chorego na cukrzycę powikłaną chorobą niedokrwienną serca
– punkt widzenia diabetologa

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
  Wystąpienie Gościa Specjalnego XV Sympozjum Diabetologicznego
08:30 – 08:35 Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
08:35 – 09:10 Ewolucja i perspektywy w leczeniu cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Maria Górska (Białystok)
09:10 – 10:10 Sesja satelitarna firmy BIOTON
Insulinoterapia praktyczna. Insuliny ludzkie czy analogii?
09:10 – 09:40

Porównanie skuteczności mieszanek ludzkich vs mieszanki analogowe w warunkach polskiej praktyki diabetologicznej
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)

09:40 – 11:10 Farmakoekonomiczne podstawy insulinoterapii – praktyka w krajach wysoko rozwiniętych
dr n. med. Ewa Orlewska
10:10 – 11:10

Sesja naukowa V – Konferencja Okrągłego Stołu
Najważniejsze wyniki badań przedstawione na Zjeździe ADA w 2011 roku

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)

Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Maria Górska (Białystok)
prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska (Białystok)
dr hab. n. med. Janusz Krzymień (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski (Łódź)

prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Marek Strączkowski (Białystok)

11:10 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:40 Sesja naukowa VI
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
11:30 – 11:50 Obecne zasady rozpoznawania retinopatii cukrzycowej
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
11:50 – 12:10 Obecne zasady rozpoznawania nefropatii cukrzycowej
prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska (Zabrze)
12:10 – 12:40 Linagliptyna – nowy dostępny bloker DPP-4
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
12:40 – 13:40 Sesja satelitarna firmy Novo Nordisk
  Analogi insuliny kontra insuliny ludzkie - od profilu działania do korzyści klinicznych
dr n. med. Teresa Koblik (Kraków)
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos (Kraków)
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
13:40 – 14:25 Obiad
14:25 – 15:25 Sesja satelitarna firmy Merck
  Najnowsze wytyczne w Procesie Cukrzycy:
więcej Oskarżonych, łagodniejszy Wyrok
...
prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
15:25 – 16:10 Sesja naukowa VII – Konferencja Okrągłego Stołu
Najważniejsze wyniki badań przedstawione na Zjeździe EASD w 2011 roku

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)

Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Maria Górska (Białystok)
prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska (Białystok)
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Marek Strączkowski (Białystok)
16:15 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 17:15 Sesja naukowa VIII
Quiz

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
20:00 Uroczysta kolacja
   
NIEDZIELA 9.10.2011
08:00 – 10:20 Sesja naukowa IX
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Janusz Krzymień (Warszawa)
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
08:00 – 08:30 Indywidualny program szczepień dla pacjenta chorującego przewlekle
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
08:30 – 08:55 Jaki jest obecnie pogląd na temat onkogennego działania analogów
insulinowych

prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska (Białystok)
08:55 – 09:20 Czego nowego dowiedziałem się na temat powstawania i leczenia
insulinooporności?

prof. dr hab. n. med. Marek Strączkowski (Białystok)
09:20 : 09:50 Kiedy podejrzewać i jak rozpoznawać cukrzycę typu MODY?
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
09:50 – 10:20 Saksagliptyna – nowe doświadczenia i korzyści ze stosowania leku
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
10:20 – 10:40 Przerwa kawowa
10:40 – 11:30 Sesja naukowa X
Wystąpienie Gościa Specjalnego XV Sympozjum Diabetologicznego

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
10:40 – 10:45 Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
10:45 – 11:30 Postępy leczenia dyslipidemii w cukrzycy – perspektywy 2011 roku
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)
11:30 – 12:50 Sesja naukowa XI
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska (Zabrze)
11:30 – 12:00 Nowe możliwości terapeutyczne u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
12:00 – 12:30 Znaczenie nerek w terapii cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
12:30 – 12:50 Jak powinna być w dużym mieście zorganizowana opieka nad chorym
na cukrzycę

dr hab. n. med. Janusz Krzymień (Warszawa)
12:50 – 13:50

Sesja naukowa XII - Konferencja Okrągłego Stołu
Przyszłość w diabetologii

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)

Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
dr hab. n. med. Janusz Krzymień (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski (Łódź)

13:50 – 14:00 Zakończenie obrad
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
14:00 – 15:10 Obiad
   

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

(ostatnia aktualizacja 20.09.2011 )