PROGRAM - (PDF)
07:30 Rejestracja uczestników
08:00 Rozpoczęcie VII Konferencji „Nowości w cukrzycy”
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
08:00 - 09:40 Zapobieganie cukrzycy
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
08:00 - 08:25 Biała, beżowa i brązowa tkanka tłuszczowa
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
08:25 - 08:50 Metformina, dieta i wysiłek fizyczny
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
08:50 - 09:15 Wczesna intensywna insulinoterapia analogami zapobiega powstawaniu cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
09:15 - 09:40 Programy przesiewowe – nie czekajmy na Godota
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
09:40 - 10:40

Nowości ze światowych zjazdów
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
dr n. med. Grażyna Majcher-Witczak

09:40 - 10:00 European Association for the Study of Diabetes (EASD)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
10:00 - 10:20 American Diabetes Association (ADA)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
10:20 - 10:40 European Society of Cardiology (ESC)
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
10:40 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:00 Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim / Eli Lilly
11:00 - 11:20 Czynniki warunkujące wybór leczenia przeciwcukrzycowego
prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska
11:20 - 11:40 Linagliptyna – skuteczny i bezpieczny lek przeciwcukrzycowy, miejsce w schemacie terapeutycznym
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
11:40 - 12:00 Doświadczenia kliniczne z inhibitorami DPP-4
dr n. med. Bogumił Wolnik
12:00 - 13:00 Sesja satelitarna firmy Novo Nordisk
  Czy nowoczesne leczenie może ograniczyć występowanie powikłań sercowo-naczyniowych
u pacjentów z cukrzycą?
  Wykładowcy:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski
13:00 - 13:50 Lunch
13:50 - 14:50 Sesja satelitarna firm Bristol-Myers Squibb i AstraZeneca
Forxiga®, pierwszy zarejestrowany inhibitor SGLT-2 - innowacyjny insulinoniezależny sposób leczenia cukrzycy typu 2.
  Udział nerek w homeostazie glukozy
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
  Forxiga® – podsumowanie wyników badań klinicznych
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
  Forxiga® - korzyści i bezpieczeństwo stosowania
dr hab. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
14:50 - 16:20 Starość i cukrzyca
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska
prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka
14:50 - 15:10 Molekularne podstawy starzenia
prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka
15:10 - 15:30 Epidemiologia starości i cukrzycy w Polsce
– wyniki badania PolSenior

prof. dr hab. n. med. Edward Franek
15:30 - 16:00 Optymalizacja terapii skojarzonej w cukrzycy typu 2 u osób starszych
dr hab. n. med. Tomasz Klupa
16:00 - 16:20 Starość a insulinooporność i cukrzyca
prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska
16:20 - 16:35 Przerwa kawowa
16:35 - 17:05 Osiągnięcia Polaków– 4 polskie prace o najwyższym IF opublikowane w 2012 roku
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
Recenzują:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
dr hab. n. med. Tomasz Klupa
dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
17:05 - 17:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
   
 
aktualizacja 21.12.2012

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player