Goście Specjalni XVI Sympozjum Diabetologicznego
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
(Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

Komitet Naukowy XVI Sympozjum Diabetologicznego

Przewodniczący
Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
(Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Członkowie Komitetu Naukowego
dr hab. n. med. Marianna Bąk
(Warszawski Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
(Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
(Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
(Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie)
dr hab. n. med. Tomasz Klupa
(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka
(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, prof. GUMed
(Gdański Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
(Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
(Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
(Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
prof. dr hab. n. med. Zbylut Twardowski
(University of Missouri School of Medicine, Columbia Missouri – USA)
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML
(Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej)
prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska
(Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

 

(ostatnia aktualizacja 21.08.2012 )