Tematy wiodące XVI Sympozjum Diabetologicznego
   
Najciekawsze informacje ze zjazdu American Diabetes Association ADA 2012, Philadelphia
Nowe wytyczne dotyczące leczenia zaburzeń gospodarki węglowodanowej u chorych na cukrzycę typu 2 - stanowisko ADA/EASD
Przewlekłe powikłania cukrzycy u dzieci chorych na cukrzycę typu 1 lub 2 na początku XXI wieku
Obecny stan wiedzy na temat ostrych powikłań cukrzycy u dzieci
Cukrzyca u kobiet a powikłania sercowo – naczyniowe
Nowości w diagnostyce i leczeniu retinopatii cukrzycowej
Nefropatia cukrzycowa - ważny problem kliniczny
Uszkodzenie mięśnia sercowego w cukrzycy
Postępy w leczeniu cukrzycowej choroby nerek
Diagnostyka i leczenie cukrzycy typu 2 u młodzieży – badanie TODAY
Nowe leki stosowane w diabetologii
Cukrzyca a depresja
Leczenie bariatryczne chorych na cukrzycę typu 2
   
PROGRAM - (do pobrania PDF)
PIĄTEK 14.09.2012r.
12:00-12:25 Powitalny poczęstunek regionalny
12:25-12:30 Uroczyste otwarcie XVI Sympozjum Diabetologicznego
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
12:30-13:45 Sesja naukowa I
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, prof. GUMed (Gdańsk)
12:30-12:55 Czynniki warunkujące prawidłową czynność komórek beta
dr hab. n. med. Marianna Bąk (Warszawa)
12:55-13:20 Nowości w leczeniu i monitorowaniu cukrzycy typu 1
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska (Wrocław)
13:20-13:45 Walka pokoleń – starsze czy nowsze leki hipoglikemizujące
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
13:45-14:05 Przerwa kawowa
14:05-15:05 Sesja medyczna firmy AstraZeneca/Bristol-Myers Squibb
  Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
14:05-14:35 Rola nerek w homeostazie glukozy
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
14:35-15:05 Inhibitory SGLT2 – wpływ na glikemię, masę ciała i ciśnienie tętnicze
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (Łódź)
15:05-16:05 Sesja satelitarna firmy Berlin Chemie
Metformina. Lek hipoglikemizujący? Kardioprotekcyjny? Przeciwnowotworowy?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
Metformina - wskazana czy przeciwwskazana u chorych na cukrzycę i niewydolność krążenia?
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
16:05-16:50 Sesja naukowa II
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska (Wrocław)
16:05-16:35 Depresja a cukrzyca
prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek (Kraków)
16:35-16:50 Dyskusja
16:50-17:10 Przerwa kawowa
17:10-18:10 Sesja satelitarna firmy Sanofi-Aventis
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
Gość sesji:
Wojciech Sarna - himalaista

Glargina – ponad 10 lat doświadczeń, a wciąż nowe możliwości w cukrzycy typu 1
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska (Łódź)
Glargina – ponad 10 lat doświadczeń, a wciąż nowe możliwości w cukrzycy typu 2
` prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (Łódź)
18:10-18:55 Sesja naukowa III
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)

Wystąpienie Gościa Specjalnego XVI Sympozjum Diabetologicznego
18:10-18:15 Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
18:15-18:55 Pogłoski o naszej śmierci są mocno przesadzone
– koniec czy początek pochodnych sulfonylomocznika
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
20:30 Wieczór góralski
   
SOBOTA 15.09.2012r.
07:00-08:00 Sesja satelitarna firmy Novo Nordisk
Praktyczne aspekty leczenia insuliną Levemir dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży
z cukrzycą
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec (Gdańsk)
08:00-09:00 Sesja naukowa IV
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
08:00-08:20 Próby prewencji cukrzycy typu 1 w świetle współczesnej nauki
dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, prof. GUMed (Gdańsk)
08:20-08:40 Cukrzyca a ciąża. Punkt widzenia diabetologa
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
08:40-09:00 Peptyd C - nowy (stary?) lek w powikłaniach przewlekłych cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
09:00-10:00 Sesja satelitarna firmy Bioton
  Optymalna insulinoterapia w cukrzycy typu 2.
Mieszanki insulin ludzkich - dlaczego, kiedy, jak?
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
  Cele i wskazania do stosowania mieszanek insulin ludzkich
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
  Insulinoterapia w cukrzycy typu 2 - czy obawy są uzasadnione? - na podstawie badania Progens Satisfaction
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
10:00-10:50 Konferencja Okrągłego Stołu I
Najważniejsze nowe wyniki badań przedstawione na zjeździe
American Diabetes Association ADA 2012, Philadelphia
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska (Białystok)
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
10:50-11:10 Przerwa kawowa
11:10-11:40 Sesja naukowa V
Pacjent w centrum uwagi - co to oznacza przy rozpoczynaniu leczenia chorego na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
11:40-12:20 Sesja naukowa VI
Wystąpienie Gościa Specjalnego XVI Sympozjum Diabetologicznego
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
11:40-11:45 Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
11:45-12:20 Insulinooporność – znaczenie kliniczne wczoraj i dziś
prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska (Białystok)
12:20-12:50 Sesja naukowa VII
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska (Łódź)
12:20-12:50 Optymalizacja leczenia skojarzonego cukrzycy typu 2 w codziennej praktyce lekarskiej
dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. UM Łódź (Łódź)
12:50-13:35 Lunch
13:35-14:45 Sesja naukowa VIII
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
13:45-14:15 Porównanie efektywności i bezpieczeństwa insulin analogowych i ludzkich
w oparciu o Evidence Based Medicine (EBM) - wykład pod patronatem firmy Novo Nordisk
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)
14:15-14:45 50 lat wcześniej – pierwsza hemodializa w Małopolsce – moje wspomnienia
prof. dr hab. n. med. Zbylut Twardowski (Missouri – USA)
14:45-15:45

Sesja satelitarna firmy Novartis
Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 - czy nadszedł już czas na modyfikację
schematów terapeutycznych?
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)

15:45-16:00 Przerwa kawowa
16:00-17:00 Sesja naukowa IX
Zastanów się i odpowiedz – quiz
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
20:00 Uroczysta kolacja
   
NIEDZIELA 16.09.2012r.
08:00-09:20 Sesja naukowa X
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
prof. dr hab. Ewa Żukowska-Szczechowska (Zabrze)
08:00-08:20 Insulinooporność – GLP-1 i witamina D3
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska (Łódź)
08:20-08:50 Jak uczynić leczenie cukrzycy typu 1 łatwiejszym? Przyjazne programy komputerowe
mgr inż. Bartłomiej Matejko (Kraków)
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
08:50-09:20 Czy warto i jak rozpoznawać insulinooporność w codziennej praktyce lekarskiej
dr hab. n. med. Marianna Bąk (Warszawa)
09:20-10:20 Sesja naukowa XI
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska (Łódź)
dr hab. n. med. Marianna Bąk (Warszawa)
09:20-09:40 Co zrobić, kiedy nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę jest oporne na stosowane leczenie
prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska (Zabrze)
09:40-10:00 Odmienność w obrazie klinicznym i przebiegu retinopatii w cukrzycy typu 2
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
10:00-10:20 Czy istnieje idealny lek II rzutu w cukrzycy typu 2?
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
10:20-10:30 Przerwa kawowa
10:30-12:00 Sesja naukowa XII
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
dr hab. n. med. Marianna Bąk (Warszawa)
10:30-10:55 Jak zapobiegać nadwadze i otyłości u pacjentów z cukrzycą typu 1
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
10:55-11:20 Otyłość u chorego na cukrzycę typu 2 - konsekwencje i możliwości leczenia
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
11:20-11:50 Kiedy diabetolog powinien poinformować chorego o możliwości leczenia operacyjnego cukrzycy
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML (Warszawa)
11:50-12:00 Dyskusja
12:00-13:00 Konferencja Okrągłego Stołu II
Nowe opublikowane wytyczne ADA/EASD - co nowego wnoszą do codziennej praktyki?
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska (Łódź)


Dyskusja

Podsumowanie
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
13:00-13:15 Zakończenie sympozjum
13:15-14:30 Obiad
   

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

(ostatnia aktualizacja 28.08.2012 )