Goście Specjalni XVII Sympozjum Diabetologicznego

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
(Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

prof. dr hab. n. med. Marek Strączkowski
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
(Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Członkowie Komitetu Naukowego

dr n. med. Katarzyna Cyganek
(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
(Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
(Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

prof. dr hab. n. med. Edward Franek
(Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie)

prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
(Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
(Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

dr hab. n. med. Tomasz Klupa
(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka
(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, prof. GUMed
(Gdański Uniwersytet Medyczny)

prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
(Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

prof. dr hab. n. med. Marek Strączkowski
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
(Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
(Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska
(Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)


(ostatnia aktualizacja 06.08.2013 )