PROGRAM DO POBRANIA PROGRAM W PDF
 
PROGRAM - (PIĄTEK) 04.10.2013
11:30-12:00 Powitalny poczęstunek regionalny
12:00-12:10 UROCZYSTE OTWARCIE XVII SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNEGO
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
12:10-13:50 Sesja naukowa I
Cukrzyca typu 1 – najważniejsze problemy
  Przewodniczący:
dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, prof. GUMed (Gdańsk)
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska (Łódź)
12:10-12:35 Prewencja cukrzycy – co nowego?
dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, prof. GUMed (Gdańsk)
12:35-13:00 Otyłe dzieci i młodzież. Cukrzyca typu 1 – jak leczyć?
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska (Łódź)
13:00-13:20 Kontrola glikemii i zmiany masy ciała po ciąży u kobiet chorych na cukrzycę typu 1
dr n. med. Katarzyna Cyganek (Kraków)
13:20-13:40 Leczenie osobistymi pompami insulinowymi, kiedy sukces, a kiedy porażka
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska (Wrocław)
13:40-13:50 Dyskusja
13:50-14:10 Przerwa kawowa
14:10-15:00 Sesja naukowa II
  Przewodniczący:
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska (Wrocław)
14:10-14:40 Praktyczna sytuacja w terapii pompami insulinowymi
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
14:40-15:00 Mechanizmy niefarmakologicznej i farmakologicznej modyfikacji wrażliwości na insulinę
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
15:00-16:00 Sesja satelitarna firmy Sanofi-Aventis
Znaczenie kontroli glikemii na czczo i poposiłkowej w leczeniu cukrzycy typu 2
  Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
 

Glikemia na czczo – rola w kontrolowaniu cukrzycy typu 2
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)

 

Gdy glikemia poposiłkowa staje się problemem – strategie leczenia. Miejsce nowych agonistów receptora GLP-1 na przykładzie lixysenatydu
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht (Zabrze)

16:00-16:40 Sesja naukowa III
  Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, prof. GUMed (Gdańsk)
16:00-16:30 Zdrowie somatyczne chorych w tym chorych na cukrzycę z psychozami
prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek (Kraków)
16:30-16:40 Dyskusja
16:40-17:00 Przerwa kawowa
17:00-18:00 Sesja satelitarna fimy AstraZeneca / Bristol-Myers Squibb
Unikalny, insulinoniezależny mechanizm blokowania SGLT-2 w nerkach, drogą do indywidualizacji leczenia chorych z cukrzycą typu 2
  Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
  Dlaczego potrzebujemy nowych leków w cukrzycy typu 2?– wykład wprowadzający
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
  Dapagliflozyna- nowy mechanizm, nowa cząsteczka, nowa szansa dla otyłych  pacjentów z cukrzycą typu 2
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)
  Miejsce SGLT-2 w terapii pacjentów z cukrzycą typu 2 z punktu widzenia nefrologa
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko (Białystok)
18:00-18:45 Sesja naukowa IV
Wystąpienie gościa specjalnego XVII Sympozjum Diabetologicznego
  Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
18:00-18:05 Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
18:05-18:45 Niewydolność serca u chorych z cukrzycą
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus (Zabrze)
20:30 Kolacja Regionalna
   
PROGRAM - (SOBOTA) 05.10.2013
07:00–08:00 Sesja satelitarna firmy Bayer HealthCare
  Laboratoryjna dokładność i precyzja pomiaru nowego systemu do monitorowania glikemii Contour Plus - znaczenie tylko w teorii czy w codziennej praktyce?
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht (Zabrze)
08:00–09:00 Sesja naukowa V
Czy każde uszkodzenie nerek u chorych na cukrzycę typu 2 to nefropatia cukrzycowa?
  Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska (Zabrze)
08:00-08:25 Co przemawia za nefropatią cukrzycową?
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
08:25-08:50 Jakie są inne przyczyny uszkodzenia nerek u chorych na cukrzycę typu 2?
prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska (Zabrze)
08:50-09:00 Dyskusja
09:00-10:00 Sesja satelitarna firmy Bioton
Wpływ badań klinicznych i obserwacyjnych na codzienną praktykę lekarską
 

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)

  Wyniki badania Progens HbA1c- wpływ na praktykę kliniczną
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
 

"An Injection-to-Meal Interval in Patients With Type 2 Diabetes and Human Insulin is not necessary"
prof. dr med. Ulrich A. Müller (Jena)

 

Rola prawidłowej iniekcji i wstrzykiwacza - wyniki badania EGIDA
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)

10:00-11:00 Konferencja Okrągłego Stołu I
Najważniejsze nowe wyniki badań prezentowanych na zjazdach ADA i EASD w roku 2013
  Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Marek Strączkowski (Białystok)
  Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht (Zabrze)
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
11:00-11:20 Przerwa kawowa
11:20-12:00 Sesja naukowa VI
Wystąpienie gościa specjalnego XVII Sympozjum Diabetologicznego
  Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
11:20-11:25 Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
11:25-12:00 Dlaczego warto poznać patogenezę insulinooporności?
prof. dr hab. n. med. Marek Strączkowski (Białystok)
12:00-13:00 Sesja naukowa VII
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
12:00-12:30 „Pamięć metaboliczna”, czyli dlaczego powinniśmy dążyć do optymalizacji
glikemii już od początku leczenia cukrzycy typu 2
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
12:30-13:00 Otyły mężczyzna z cukrzycą - wpływ na jakość życia
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht (Zabrze)
13:00-14:00 Lunch
14:00-15:00 Konferencja Okrągłego Stołu II
Zalecenia postępowania dla chorych na cukrzycę typu 2 wydane przez
PTD, ADA/EASD, AACE i IDF
  Przewodniczący:
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Marek Strączkowski (Białystok)
  Wprowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
  Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht (Zabrze)
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
  Podsumowanie:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
15:00-16:00 Sesja satelitarna firmy Novo Nordisk
  Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
  Miejsce insulin bazowych w nowoczesnej terapii cukrzycy typu 2
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht (Zabrze)
  Insulina detemir - optymalna insulina bazowa
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
  Profil pacjenta jako kluczowe kryterium decyzji
- czyli analog długo działający w mojej praktyce klinicznej
dr n. med. Teresa Koblik (Kraków)
20:00 Uroczysta kolacja
   
PROGRAM - (NIEDZIELA) 06.10.2013
08:00-09:20 Sesja naukowa VIII
  Przewodniczący:
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
08:00-08:25 Jaki rodzaj aktywności ruchowej możemy zalecać pacjentom z cukrzycą typu 2
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
08:25-08:50 Przebieg cukrzycy u osób w wieku podeszłym
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
08:50-09:15 Insulina deglutec – co nowego wnosi do terapii w cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
09:15-09:20 Dyskusja
09:20-09:40 Wykład sponsorowany Teva
  Diabetes, pre-diabetes - zalecenia a rzeczywistość
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
09:40-10:40 Sesja naukowa IX
  Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
09:40-10:05 Leki inkretynowe, a nowotworzenie
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
10:05-10:30 Cukrzycowy obrzęk plamki - nowe spojrzenie na leczenie
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
10:30-10:40 Dyskusja
10:40-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 Konferencja Okrągłego Stołu III
Co nowego do praktyki klinicznej wniosły informacje prezentowane
w roku 2013 na Zjazdach ADA i EASD
  Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
  Wprowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
  Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
dr hab. n. med. Tomasz Klupa (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, prof. GUMed (Gdańsk)
prof. dr hab. n. med. Marek Strączkowski (Białystok)
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska (Łódź)
  Dyskusja
  Podsumowanie:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
12:30-12:40 Zakończenie Sympozjum
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
12:40 Lunch
   
  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

(ostatnia aktualizacja 01.10.2013 )