wykladowcy
Program ramowy
do pobrania
   

  Piątek 3.10.2014  
     
11:30 Poczęstunek powitalny  
11:55-12:00 Rozpoczęcie XVIII Sympozjum Diabetologicznego
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
 
12:00-12:50 Sesja naukowa I
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht (Zabrze)
 
12:00-12:20 Diagnostyka różnicowa typów cukrzycy u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska (Łódź)
 
12:20-12:40 Wysiłek fizyczny u osób z cukrzycą typu 1- od teorii do praktyki
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska (Wrocław)
 
12:40-12:50 Dyskusja  
12:50-13:50

Sesja naukowa II
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Michał Kukla (Katowice)
dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska (Zabrze)

 
12:50-13:10 „Wirusowa" przyczyna cukrzycy lub insulinooporność i cukrzyca
w wirusowym zapaleniu wątroby typu C - czy warto o tym mówić?

dr hab. n. med. Michał Kukla (Katowice)
 
13:10-13:30 Nie tylko glukoza - kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w cukrzycy
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
 
13:30-13:50 Leczenie nadciśnienia u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska (Zabrze)
 
13:50-14:10 Przerwa kawowa  
14:10-15:10 Sesja satelitarna firmy Novartis
Gramatyka inhibitorów DPP-4
 
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)  
14:10-14:15 Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
 
14:15-14:35 Diabetologiczna koniugacja – odpowiedź na pytanie kto i kiedy?
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
 
14:35-15:00 Diabetologiczna deklinacja, czyli inhibitory DPP-4 odmienione przez przypadki
dr n. med. Mariusz Dąbrowski
 
15:00-15:10 Dyskusja  
15:10-16:10 Sesja satelitarna firmy Sanofi-Aventis  
 

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)

 
  Wytyczne leczenia cukrzycy typu 2. Skąd czerpiemy wiedzę?
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)
 
  Jak wytyczne leczenia przekładają się na codzienną praktykę?
dr n. med. Mariusz Dąbrowski
 
  Prawne aspekty wypisywania leków refundowanych
dr hab. Justyna Zajdel
 
16:10-16:50 Sesja naukowa III
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
dr hab. n. med. Tomasz Klupa, prof. nadzw. UJ CM (Kraków)
 
16:10-16:30 Jelito jako narząd endokrynny istotny w terapii – czy tylko GLP-1?
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht (Zabrze)
 
16:30-16:50 Zaćma cukrzycowa (patogeneza, objawy, leczenie) – informacje dla diabetologów
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
 
16:50-17:10 Przerwa kawowa  
17:10-18:10

Sesja satelitarna firmy AstraZeneca

 
 

Wybór optymalnego leczenia dla pacjenta z cukrzycą typu 2 – porozmawiajmy o dostępnych możliwościach
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)

 
18:10-18:50 Sesja naukowa IV
Wystąpienie Gościa Specjalnego Konferencji

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
 
18:10-18:20 Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
 
18:20-18:50 Nowe możliwości diagnozowania pacjentów z cukrzycą monogenową.
Co zmieniło Sekwencjonowanie Nowej Generacji?

dr hab. n. med. Tomasz Klupa, prof. nadzw. UJ CM (Kraków)
 
20:30 Kolacja regionalna  
     
  Sobota 4.10.2014  
     
08:00-09:10 Sesja naukowa V
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
 
08:00-08:20 Cukrzyca w wieku podeszłym
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
 
08:20-08:40 Meandry leczenia cukrzycy u osób w podeszłym wieku
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
 
08:40-09:10 Samokontrola glikemii - technologia pozwala już na wiele więcej - charakterystyka analityczna glukometru Contour Plus
– GRANT NAUKOWY firmy Bayer

dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. nadzw. UJ CM (Kraków)
 
09:10-10:10 Sesja satelitarna firmy Bioton  
  Nowe możliwości zindywidualizowanej terapii cukrzycy typu 2  
10:10-10:50 Sesja naukowa VI
Wystąpienie Gościa Specjalnego Konferencji

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
 
10:10-10:20 Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
 
10:20-10:50 Quo vadis przewlekła choroba nerek
prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski (Gdańsk)
 
10:50-11:10 Przerwa kawowa  
11:10-12:10 Sesja naukowa VII
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
dr hab. n. med. Joanna Żywiec (Zabrze)
 
11:10-11:40 Po nitce do kłębka. Jak skutecznie realizować cele leczenia cukrzycy typu 2?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
 
11:40-12:10 Praktyczne podejście do leczenia hiperglikemii porannej w cukrzycy typu 2
- PATRONAT firmy Merck

dr n. med. Katarzyna Cyganek (Kraków)
 
12:10-13:35 Sesja naukowa VIII
Nowe możliwości leczenia cukrzycy typu 2

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
 
12:10-12:30 Co nowego do leczenia cukrzycy typu 2 wniosły, a co jeszcze mogą wnieść analogi GLP-1?
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
 
12:30-12:50 Jakie miejsce w przyszłości w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2 będą zajmowały flozyny?
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
 
12:50-13:10 Wpływ badań farmakogenetycznych na leczenie chorych na cukrzycę typu 2 – co nowego?
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
 
13:10-13:35 Inhibitory DPP-4 podobieństwa, różnice, kryteria wyboru
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
 
13:35-14:20 Lunch  
14:20-15:20

Sesja naukowa IX
Przewodniczący:

dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska (Łódź)

 
14:20-14:50 Przewidywalność kontroli glikemii – czyli dlaczego w insulinoterapii 1+1 nie zawsze równa się 2
- PATRONAT firmy Novo Nordisk

dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
 
14:50-15:20

Wpływ hipoglikemii na incydenty sercowo-naczyniowe na podstawie najnowszych doniesień i analiz
- PATRONAT firmy Sanofi-Aventis

dr hab. n. med. Tomasz Klupa, prof. nadzw. UJ CM (Kraków)

 
15:20-16:20 Sesja naukowa X
Konferencja Okrągłego Stołu - Co należy poprawić w zaleceniach PTD w 2015 roku?
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)

Uczestnicy:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
dr hab. n. med. Tomasz Klupa, prof. nadzw. UJ CM (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska (Łódź)

 
20:00 Uroczysta kolacja  
     
  Niedziela 5.10.2014  
     
08:00-09:10 Sesja naukowa XI
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
dr hab. n. med. Tomasz Klupa, prof. nadzw. UJ CM (Kraków)
 
08:00-08:20 Cukrzyca potransplantacyjna
dr hab. n. med. Joanna Żywiec (Zabrze)
 
08:20-08:40 Nefropatia cukrzycowa- nowe informacje
dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski (Zabrze)
 
08:40-09:10

INVOKANA (kanagliflozyna) - dotychczasowe doświadczenia, analiza przypadków klinicznych
- PATRONAT firmy Janssen

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)

 
09:10-10:10 Sesja naukowa XII
Problemy szybkiego wyrównania cukrzycy

Przewodniczący:
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. nadzw. UJ CM (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
 
09:10-09:25 Wczesne początkowe szybkie wyrównanie cukrzycy typu 2: insulina czy leki doustne?
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
 
09:25-09:40 Ryzyko szybkiego wyrównania glikemii a przebieg choroby wieńcowej
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. nadzw. UJ CM (Kraków)
 
09:40-09:55 Dylemat: szybkie wyrównanie cukrzycy a progresja retinopatii
prof. dr n hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka (Kraków)
 
09:55-10:10 W jaki sposób można wyrównać glikemię w IV i V stadium nefropatii cukrzycowej?
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
 
10:10-10:30 Przerwa kawowa  
10:30-11:20 Sesja naukowa XIII
Ciąża u chorej na cukrzycę – aktualne spojrzenie

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski (Łódź)
dr hab. n. med. Tomasz Klupa, prof. nadzw. UJ CM (Kraków)
 
10:20-10:55 Punkt widzenia ginekologa
prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska (Poznań)
 
10:55-11:20 Punkt widzenia diabetologa
dr n. med. Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska (Wrocław)
 
11:20-12:35 Sesja naukowa XIV
Sesja Sekcji Diabetologiczno-Kardiologicznej PTD

Przewodniczący:
dr hab. n. med. Ewa Konduracka (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
 
11:20-11:35 Choroba wieńcowa u pacjenta z cukrzycą - co nowego?
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, prof. nadzw. UJ CM (Kraków)
 
11:35-11:50 Szczegółowe postępowanie diabetologiczne w ostrym zespole wieńcowym u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
 
11:50-12:05 Niewydolność serca u pacjenta z cukrzycą – kontrowersje
dr hab. n. med. Ewa Konduracka (Kraków)
 
12:05-12:20 Zaburzenia rytmu w cukrzycy
dr hab. n. med. Oskar Kowalski (Zabrze)
 
12:20-12:35 Choroba wieńcowa u chorego z cukrzycą i krańcową niewydolnością nerek
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
 
12:35-12:40 Zakończenie Sympozjum
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
 
12:40 Lunch  
     
  aktualizacja 30.09.2014  
  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.