wykladowcyWykładowcy

 

Dr n. med. Katarzyna Cyganek
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 
       
  Prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Farmakologii Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
       
 

Dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 
       
  Prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Endokrynologii i Diabetologii CSK MSW w Warszawie
Profesor Zakładu Epigenetyki Instytutu Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
 
       
  Dr hab. n. med. Grzegorz Gajos,
prof. nadzw. UJ CM

Instytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 
       
  Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
       
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
       
  Dr hab. n. med. Tomasz Klupa,
prof. nadzw. UJ CM

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 
       
  Dr hab. n. med. Ewa Konduracka
IInstytut Kardiologii, Klinika Choroby Wieńcowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 
       
  Dr hab. n. med. Oskar Kowalski
Oddział Kliniczny Kardiologii Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii ŚUM
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 
       
  Dr hab. n. med. Michał Kukla
Klinika Gastroenterologii i Hematologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
       
  Prof. dr hab. n. med. Barbara Mirkiewicz-Sieradzka
Klinika Okulistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 
       
  Prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii
i Diabetologii Wieku Rozwojowego
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
       
  Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski
Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 
       
  Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 
       
  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica,
prof. nadzw. UJ CM

Kierownik Zakładu Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej
Uniwersytetu Jagielońskiego Collegium Medicum
 
       
  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Kierownik Oddziału Klinicznego
Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚUM
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 
       
  Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
       
  Prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska
Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
       
  Dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
       
  Dr n. med. Małgorzata Żółcińska-Wilczyńska
Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
 
       
  Prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
       
  Dr hab. n. med. Joanna Żywiec
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach