wykladowcy
Tematyka Sympozjum  
   
 • Cukrzyca typu 1 – aktualne problemy
 
 • Co nowego wnoszą do praktyki lekarskiej wyniki najważniejszych badań prezentowanych podczas zjazdów ADA i EASD w 2014 roku
 
 • Wczesne biomarkery uszkodzenia nerek u chorych na cukrzycę
 
 • Leczenie nerkozastępcze chorych na cukrzycę w Polsce
 
 • Zalecenia postępowania u chorych na cukrzycę wydane przez PTD, ADA, AACE i IDF – co należy zmienić w polskich zaleceniach w 2015 roku
 
 • Cukrzyca w wieku podeszłym
 
 • Znaczenie genetyki w diagnostyce i leczeniu cukrzycy
 
 • Stopa cukrzycowa – aktualne możliwości diagnostyki i leczenia
 
 • Nowe leki przeciwcukrzycowe – analogi GLP-1, blokery DPP-4, flozyny
 
 • Cukrzyca, a ciąża
 
 • Cukrzyca, a choroby przewodu pokarmowego