Szanowni Państwo!

Szybko rośnie ilość chorych cierpiących z powodu cukrzycy. W 1995 roku na świecie na cukrzycę chorowało 135 mln osób, w roku 2000 już 171 mln, zaś w 2009 aż 285 mln. Szacuje się, iż w roku 2029 cukrzyca dotknie 435 mln osób. Z kolei w Polsce obecnie na cukrzycę choruje 2,6 mln osób (porównywalna ilość kobiet i mężczyzn), zaś jak przewidują szacunki, w 2025 roku w naszym kraju będzie już 3,16 mln osób z cukrzycą.

Jak wiadomo, cukrzyca jest problemem zarówno indywidualnym, jak również społecznym. Powoduje istotne pogorszenie jakości życia pacjentów, a także bardzo istotnie skraca czas ich przeżycia. Główną przyczyną pogorszenia jakości i długości życia chorych na cukrzycę są rozwijające się powikłania sercowo-naczyniowe, które stanowią ponad 60% wszystkich przyczyn zgonów. Przy czym należy zaznaczyć, iż w grupie tej najwięcej zgonów jest z przyczyn sercowych.

Aby skutecznie leczyć chorobę należy odpowiednio wcześniej wdrożyć terapię, a w chwili rozwoju powikłań skutecznie chronić chorego przed ich progresją poprzez modyfikację dotychczasowego postępowania. Od lekarzy wymaga to dużej wiedzy teoretycznej, jak również praktycznej.

Pogłębianie tej wiedzy jest głównym celem jaki przyświeca konferencji „Choroby serca w cukrzycy” organizowanej wspólnie przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 listopada 2011 roku. Wezmą w niej udział wybitni specjaliści mający ogromne doświadczenie w opiece nad chorymi z cukrzycą i powikłaniami sercowymi, co z pewnością dostarczy uczestnikom szerokiej wiedzy praktycznej w tym zakresie.

Gorąco zapraszamy diabetologów, kardiologów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych powyższą tematyką do udziału w tym spotkaniu.

   
    Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Łódź Leszek Czupryniak
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel
prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska