PROGRAM - (do pobrania w PDF)  
   
PIĄTEK 25.11.2011  
   

10:15 – 10:30 Rozpoczęcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak (PTK)
dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Łódź Leszek Czupryniak (PTD)
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (PTD)
prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel (PTD)
prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska (PTK)

 
   
10:30 – 11:15 Sesja naukowa 1
Zalecenia Europejskich Towarzystw Naukowych
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (PTD)
prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska (PTK)
 
Co nowego dla kardiologów w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Diabetologicznego?
prof. dr hab. n. med. Maria Górska (PTD)
 
Co nowego dla diabetologów w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj (PTK)
 
   
11:15 – 12:00 Sesja naukowa 2 - dyskusja ekspertów
Czy wyznaczone cele terapeutyczne zawsze są bezpieczne - punkt widzenia diabetologów i kardiologów. Dyskusja na temat nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii, częstości rytmu serca
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (PTD)
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski (PTK)
 
Panel dyskusyjny:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (PTD)
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot (PTD)
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus (PTK)
prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec (PTK)
 
   
12:00 – 12:45 Sesja naukowa 3
Ostry zespół wieńcowy - współpraca kardiologa i diabetologa
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (PTD)
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak (PTK)
 
OZW u chorego z cukrzycą – postępowanie w ostrym okresie
dr hab. n. med. Maciej Karcz (PTK)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (PTD)
 
Postępowanie po OZW u chorego z cukrzycą
prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski (PTK)
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szelachowska (PTD)
 
   
12:45 – 13:45 Lunch  
   
13:45 – 14:30 Sesja naukowa 4 - dyskusja ekspertów
Cukrzyca u chorego z niewydolnością serca - jak rozpoznawać i leczyć?
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szelachowska (PTD)
prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski (PTK)
 
Panel dyskusyjny:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (PTD)
dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Łódź Leszek Czupryniak (PTD)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Andrzej Zieliński (PTK)
prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż (PTK)
 
   
14:30 – 15:15 Sesja naukowa 5
Współpraca kardiologa i diabetologa
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (PTD)
dr hab. n. med. Andrzej Ciszewski (PTK)
 
Chory z chorobą układu krążenia – kiedy wymaga konsultacji diabetologa?
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (PTD)
 
Chory z cukrzycą – kiedy wymaga konsultacji kardiologa?
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman (PTK)
 
   
15:15 – 16:00 Sesja satelitarna firmy Novo Nordisk
 
Zastosowanie złożonych punktów końcowych w ocenie skuteczności leczenia cukrzycy za pomocą leku Victoza® (Liraglutyd)
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
 
Glikemia poposiłkowa i hipoglikemia wspólny problem diabetologa i kardiologa
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
 
   
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa  
   
16:15 – 17:00 Sesja naukowa 6 - dyskusja ekspertów
Czy współistnienie cukrzycy zmienia postępowanie u chorego z: nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, migotaniem przedsionków, niewydolnością serca
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (PTD)
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman (PTK)
 
Panel dyskusyjny:
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (PTD)
dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Łódź Leszek Czupryniak (PTD)
prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed (PTK)
prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny (PTK)
 
   
17:00 – 18:00 Sesja naukowa 7
Kardiologiczne stany naglące
 
Przewodniczący:
dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Łódź Leszek Czupryniak (PTD)
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus (PTK)
 
Czy każdy chory wymaga diagnostyki w kierunku cukrzycy?
Czy wcześniej rozpoznana cukrzyca zmienia postępowanie w stanach naglących?
Opinia diabetologa – prof. dr hab. n. med. Edward Franek (PTD)
Opinia kardiologa – dr n. med. Marek Banaszewski (PTK)
 
   
20:00 Uroczysta kolacja  
   
SOBOTA 26.11.2011  
   
08:45 – 09:30 Sesja naukowa 8
Zabiegi rewaskularyzacyjne u chorych na cukrzycę - by-pass czy PTCA?
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szelachowska (PTD)
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński (PTK)
 
Opinia diabetologa – prof. dr hab. n. med. Edward Franek (PTD)
Opinia kardiologa – prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek (PTK)
 
   
09:30 – 10:30 Sesja naukowa 9
Perspektywy poprawy skuteczności profilaktyki przeciwzakrzepowej
w leczeniu przewlekłym
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (PTD)
prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska (PTK)
 
09:30 – 09:55 Żylna choroba zakrzepowo – zatorowa
prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski (PTK)
 
09:55 – 10:20 Nowe leki przeciwkrzepliwe w kardiologii - czy czas porzucić leki stare?
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon (PTK)
 
10:20 – 10:30 Dyskusja  
   
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  
   
10:45 – 11:30 Sesja naukowa 10
Leczenie przeciwpłytkowe w profilaktyce epizodów sercowo - naczyniowych u chorych na cukrzycę
 
Przewodniczący:
dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Łódź Leszek Czupryniak (PTD)
prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek (PTK)
 
Opinia diabetologa – prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (PTD)
Opinia kardiologa – prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek (PTK)
 
   
11:30 – 12:15 Sesja satelitarna Novartis
Optymalizacja terapii pacjenta kardiodiabetologicznego - co jeszcze możemy zrobić?

 
Punkt widzenia kardiologa – prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska (PTK)
Punkt widzenia diabetologa – prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (PTD)
 
   
12:15 – 13:00 Sesja satelitarna firmy Servier
NT i cukrzyca w teorii i praktyce
 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki (PTD)
 
12:20 – 12:40 Jak leczę cukrzycę typu 2 w 2011 roku – wytyczne, najnowsze badania, możliwości?
prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (PTD)
 
12:40 – 13:00 Nadciśnienie tętnicze i leki hipotensyjne - na co zwrócić szczególną uwagę w kontekście pacjenta z cukrzycą?
dr hab. n. med. Piotr Jankowski (PTK)
 
   
13:00 – 13:45 Lunch  
   
13:45 – 14:30 Sesja naukowa 11
Przygotowanie do operacji niekardiochirurgicznej pacjenta kardiologicznego z cukrzycą
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel (PTD)
prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek (PTK)
 
Opinia diabetologa - prof. dr hab. n. med. Bogna Wierusz-Wysocka (PTD)  
Opinia kardiologa - prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk (PTK)  
   
14:30 – 15:15 Sesja naukowa 12
Hipoglikemia a ryzyko sercowo - naczyniowe
 
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (PTD)
dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski (PTK)
 
Opinia diabetologa - prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel (PTD)  
Opinia kardiologa - dr hab. n. med. Piotr Jankowski (PTK)  
   
15:15 – 16:00 Sesja naukowa 13
Jak rozpoznawać i jak sobie radzić z problemem neuropatii cukrzycowej w kardiologii?
 

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Maria Górska (PTD)
prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed (PTK)
Opinia diabetologa - prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel (PTD)
Opinia kardiologa - dr hab. n. med. prof. nadzw. AM Wrocław Ewa Jankowska (PTK)

 
   
16:00 Zakończenie konferencji  
   
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie  
aktualizacja 10.11.2011