CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI:
25-26 listopada 2011 r.
[ ]
Centrum Konferencyjno-Kongresowe
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa

ORGANIZATOR:
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa

PATRONAT NAUKOWY:
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

PATRONAT:
Konsultant krajowy ds. diabetologii
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Konsultant krajowy ds. kardiologii
– prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

PUNKTY EDUKACYJNE:
Uczestnikom Konferencji przyznanych zostanie 13 punktów edukacyjnych

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONFERENCJI:
EVMACO - Events Marketing & Conferences
ul. Batorego 25, 31-135 Kraków
tel.: 12 429 69 06,
fax: 12 423 41 92
e-mail: evmaco@evmaco.pl, www.evmaco.pl