KONFERENCJA ZAKOŃCZONA

Szanowni Państwo!

Tradycją stało się już, iż co dwa lata spotykamy się na Karpackiej Konferencji Diabetologicznej, podsumowując najnowszą wiedzę w obszarze diabetologii i dziedzinach z nią związanych. Pozwala to nam, szerokiemu gronu lekarzy, śledzić światowe trendy i rozwiązania związane z naszą codzienną praktyką.
Kolejna, szósta już konferencja wykracza poza geografię nazwy i miło nam jest zaprosić Państwa do uroczej miejscowości Karpacz położonej w paśmie Sudetów, w terminie 17-20 maja 2012 roku.

Podczas konferencji zaplanowane zostały wystąpienia ekspertów z zakresu diabetologii, którzy przedstawią najbardziej aktualne doniesienia w tej dziedzinie oraz sesje poszczególnych sekcji PTD. Ponadto odbędą się również wspólne sesje Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego oraz z Polskim Towarzystwem Nefrologicznym podkreślające interdyscyplinarny charakter leczenia chorych na cukrzycę. W programie przewidziane są także wystąpienia autorów przedstawiających prace oryginalne oraz sesje firmowe.

Opieka nad chorym na cukrzycę jest złożonym zagadnieniem. Bardzo ważną rolę w procesie leczenia odgrywają pielęgniarki i dietetycy. Dlatego też opierając się na doświadczeniu z XIII Zjazdu PTD postanowiliśmy zorganizować podczas VI Karpackiej Konferencji Diabetologicznej Sympozjum Pielęgniarek, Położnych i Dietetyków. Odbędzie się ono w terminie 17-19 maja 2012 roku.

Jako Organizatorów Karpackiej Konferencji Diabetologicznej cieszy nas fakt, iż konferencja ta od początku spotykała się z Państwa uznaniem i na stałe została wpisana do kalendarza istotnych wydarzeń diabetologicznych. Liczymy, że również i w tym roku wesprą Państwo naszą inicjatywę swoją obecnością, do czego już dziś zapraszamy. Zachęcamy Państwa także do nadsyłania wyników własnych prac i obserwacji w formie streszczeń.

Do zobaczenia w Karpaczu,

 

Z poważaniem,
 
Prof. dr hab. n. med. W. Grzeszczak
Współprzewodniczący
VI Karpackiej Konferencji Diabetologicznej
Prof. dr hab. n. med. M. Małecki
Współprzewodniczący
VI Karpackiej Konferencji Diabetologicznej