Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Polska Federacja Edukacji w Diabetologii od początku swojego istnienia prowadzi intensywną działalność szkoleniową i naukową. Składa się na nią organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych oraz opracowanie programów kursów dla różnych poziomów kształcenia podyplomowego z pielęgniarstwa diabetologicznego. Ta aktywność stowarzyszenia przynosi widoczne i ważne rezultaty: pielęgniarki diabetologiczne zaczynają być doceniane przez innych profesjonalistów medycznych i zapraszane do współpracy.
Poczytujemy sobie za zaszczyt, że nasze stowarzyszenie zostało ponownie zaproszone do udziału w zorganizowaniu Sympozjum dla Pielęgniarek, Położnych i Dietetyków w ramach VI Karpackiej Konferencji Diabetologicznej, organizowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Karpaczu w maju 2012 r.
Podczas Karpackiego Sympozjum dla Pielęgniarek, Położnych i Dietetyków zostaną poruszone różne zagadnienia z dziedziny diabetologii, przydatne dla tych zawodów. Przewidujemy następujące tematy wiodące: edukacja diabetologiczna – referat pt. „Czy profesjonalnie prowadzona edukacja terapeutyczna w cukrzycy to przyszłość czy już teraźniejszość, komunikowanie się edukatora ds. diabetologii z pacjentem, nowe technologie w terapii cukrzycy, samokontrola cukrzycy – przyjacielem czy tylko gościem. W jednej z sesji omówimy temat wdrażania insulinoterapii w cukrzycy typu 2 oraz udział pielęgniarki i położnej w realizacji działań terapeutycznych. Chcemy się też skupić na problematyce odżywiania w kontekście otyłości, nawiążemy do behawioralnych uwarunkowań zaburzeń żywienia i – koniecznie – do udziału w zespole terapeutycznym dietetyka, który czuwa nad prawidłowym żywieniem pacjentów z cukrzycą. Kompleksowe leczenie cukrzycy pozwala uzyskać doskonałe wyrównanie glikemii, zapewniając jednocześnie pacjentom prowadzenie normalnego życia, dlatego w panelu dyskusyjnym będziemy mówić o cukrzycy jako aktywności fizycznej i zawodowej, o realizacji pasji i hobby, o skutkach braku aktywności i o aktywności pomimo powikłań.
Serdecznie zapraszam zespoły terapeutyczne do udziału w tym naukowym wydarzeniu. Jestem przekonana, że proponowana tematyka konferencji pozwoli na doskonalenie swojego warsztatu pracy z korzyścią dla jakości życia naszych podopiecznych – osób z cukrzycą.
Do zobaczenia w największym zespole interdyscyplinarnym, który utworzymy podczas VI Karpackiej Konferencji Diabetologicznej

Alicja Szewczyk
Przewodnicząca PFED