Streszczenia prac

 
Streszczenia prac przyjmowane są wyłącznie w systemie przyjmowania streszczeń do 31.01.2012 r.
 
Logowanie do Stystemu Przyjmowania Streszczeń
Format streszczenia:
• Tytuł
• Autorzy - imiona i nazwiska z zachowaniem kolejności (bez stopni naukowych i tytułów)
• Nazwa ośrodka-instytucji oraz nazwa miasta (bez adresu)
• Tekst streszczenia - maksymalnie 2000 znaków
• Język – polski
 
Autorzy nadesłanych streszczeń zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji. Powiadomienia zostaną wysłane na adres e-mailowy wskazany podczas zgłaszania streszczenia.