Informacje ogólne

 

ORGANIZATORZY
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

PATRONAT
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI
17-20 maja 2012r. Karpacz
Hotel Gołębiewski, ul. Karkonoska 14

PUNKTY EDUKACYJNE:
Uczestnikom VI Karpackiej Konferencji Diabetologicznej przyznane zostaną 24 punkty edukacyjne

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONFERENCJI
EVMACO Events, Marketing & Conferences
ul. Batorego 25, 31-135 Kraków
tel.: 12 429 69 06
fax: 12 423 41 92
e-mail: evmaco@evmaco.pl www.evmaco.pl

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

aktualizacja 29.05.2012