Sympozjum pielęgniarek, położnych i dietetyków - Rejestracja

 

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego (link poniżej) oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

 
 
Opłata rejestracyjna 200,00* zł
 
* dotyczy osób uprawnionych, weryfikacja na podstawie kserokopii dyplomu
 
Opłata rejestracyjna obejmuje:
- udział w obradach i wystawie firm
- udział w sesjach satelitarnych
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
- przerwy kawowe
- obiad w piątek
- kolacje w czwartek i piatek
 
Opłatę rejestracyjną należy wpłacać na konto Biura Konferencji:
EVMACO Events Marketing & Conferences,
ING Bank Śląski 74 1050 1445 1000 0090 9009 2686
 
Do 30.03.2012 – istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji
Do 13.04.2012 – istnieje możliwość zwrotu 50% kosztów
Po 13.04.2012 – brak możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej
 

aktualizacja 30.04.2012