Sympozjum pielęgniarek, położnych i dietetyków - Informacje ogólne

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Zabrze

Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Warszawa

PATRONAT
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI
17-19 maja 2012r. Karpacz
Hotel Gołębiewski, ul. Karkonoska 14

PUNKTY EDUKACYJNE:
Uczestnikom Sympozjum Pielęgniarek, Położnych i Dietetyków przyznane zostanie 13 punktów edukacyjnych

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONFERENCJI
EVMACO Events, Marketing & Conferences
ul. Batorego 25, 31-135 Kraków
tel.: 12 429 69 06
fax: 12 423 41 92
e-mail: evmaco@evmaco.pl www.evmaco.pl

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze