S
ympozjum pielęgniarek, położnych i dietetyków - Program
do pobrania w PDF

 
Czwartek 17.05.2012 - Sala 4 piętro 6
14:00-14:10 Otwarcie Sympozjum Pielęgniarek, Położnych i Dietetyków
14:10-14:45 Wykład wprowadzający
  Czy profesjonalnie prowadzona edukacja terapeutyczna w cukrzycy to przyszłość czy już teraźniejszość?
mgr Alicja Szewczyk (Warszawa)
14:45-15:00 Dyskusja
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:55 Sesja nr I
Komunikowanie się edukatora ds. diabetologii z pacjentem. Co należy wiedzieć?
Przewodniczący sesji:
mgr Renata Seredyn (Warszawa)
15:15-15:45 Relacja ułatwiająca współpracę w procesie leczenia cukrzycy. Co wzmacniać, a czego unikać w komunikacji z pacjentem?
mgr Ewa Świątnicka (Łódź)
mgr Joanna Pietrusińska (Warszawa)
15:45-16:15 Zasady komunikacji z pacjentem diabetologicznym w edukacji terapeutycznej. Jak rozmawiać o samokontroli?
mgr Ewa Świątnicka (Łódź)
mgr Joanna Pietrusińska (Warszawa)
16:15-16:45 Techniki skutecznej komunikacji – komunikacja werbalna i niewerbalna
mgr Ewa Świątnicka (Łódź)
mgr Joanna Pietrusińska (Warszawa)
16:45-16:55 Dyskusja
17:00-17:30

Otwarcie VI Karpackiej Konferencji Diabetologicznej
- Partner sesji

18:30-20:30 Kolacja - (restauracja)
   
Piątek 18.05.2012 - Sala 4 piętro 6
08:15-09:45 Sesja II Nowe technologie w terapii cukrzycy. Czy znacząco poprawiają komfort życia pacjenta?
Przewodniczący sesji:
mgr Renata Koczan (Warszawa)
08:15-08:45 Leczenie cukrzycy z zastosowaniem osobistych pomp insulinowych – udział pielęgniarki/położnej w przygotowaniu osoby dorosłej do terapii
mgr Renata Seredyn (Warszawa)
08:45-09:15 Nowe urządzenia do insulinoterapii – alternatywa dla codziennych iniekcji insuliny
mgr Marta Leśnik (Lubin)
09:15-09:45 Ciągły monitoring glikemii – diagnostyka dobrego wyrównania metabolicznego cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
09:45-10:15 Przerwa kawowa
10:15-12:15 Sesja naukowa nr 5 - sesja wspólna PTD i PTK (w ramach VI Karpackiej Konferencji Diabetologicznej
- Sala 1 piętro 7 główna sala wykładowa)
11:50-13:10 Sesja III
Samokontrola cukrzycy – przyjacielem czy tylko gościem?
Przewodniczący sesji:
mgr Jolanta Michałowska (Warszawa)
11:50-12:10 Programy komputerowe jako narzędzie zarządzania cukrzycą
dr n. med. Przemysław Witek (Kraków)
12:10-12:40 Alternatywna samokontrola glikemii
– jak? kiedy? dlaczego?
mgr Renata Koczan (Warszawa)
12:40-13:10 Aktywna samokontrola
– doświadczenia pielęgniarek
mgr Beata Stepanow (Konin)
mgr Renata Seredyn (Warszawa)
13:15-14:00 Obiad - (restauracja)
14:00-15:30 Sesja IV
Wdrażanie insulinoterapii w cukrzycy typu 2. Potrzeba czy konieczność?
Przewodniczący sesji:
mgr Marta Leśnik (Lubin)
14:00-14:30 Obawy pacjentów przed rozpoczęciem insulinoterapii
mgr Ewa Świątnicka (Łódź)
14:30-15:00 Propozycje wizyty edukacyjnej dla edukatorów
mgr Jolanta Michałowska (Warszawa)
15:00-15:30 Przypadek kliniczny – wybór metody insulinoterapii u chorego na cukrzycę typu 2. Cel opieki, działania pielęgniarskie
mgr Beata Stepanow (Konin)
15:15-16:45 Sesja naukowa nr 7 - sesja wspólna PTD i PTNT (w ramach VI Karpackiej Konferencji Diabetologicznej
- Sala 1 piętro 7 główna sala wykładowa)
16:45-17:00 Przerwa kawowa
19:30 Kolacja - (plener)
   
Sobota 19.05.2012 - Sala 4 piętro 6
08:00-08:45 Sesja V Prawidłowe odżywianie w cukrzycy. Dlaczego dieta jest ważna?
Przewodniczący sesji:
mgr Beata Stepanow (Konin)
08:00-08:45 1. Międzynarodowy kodeks etyki i kodeks dobrej praktyki
2. Metody zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia
3. Dlaczego warto schudnąć?
mgr Grażyna Korzeniewska (Warszawa)
dr Danuta Gajewska (Warszawa)
08:45-09:45 Sesja VI Cukrzyca jako aktywność?
Panel dyskusyjny
Prowadzenie dyskusji:
mgr Alicja Szewczyk (Warszawa)
Aktywność fizyczna
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek (Zabrze)
Aktywność zawodowa
dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Łódź Leszek Czupryniak (Łódź)
Hobby
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (Kraków)
Brak aktywności
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
Aktywność pomimo powikłań
prof. dr hab. n. med. Edward Franek (Warszawa)
09:45 Zakończenie Sympozjum Pielęgniarek, Położnych i Dietetyków
   
 
aktualizacja 30.04.2012