KONFERENCJA ZAKOŃCZONA

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XII Konferencji Cukrzycy Typu 1, Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Dynamiczny wzrost zachorowalności na cukrzycę oraz ogromny postęp zarówno w zakresie diagnostyki, jak i terapii tego schorzenia staje się swoistym wyzwaniem dla lekarzy i naukowców różnych specjalności: diabetologów, genetyków, immunologów i endokrynologów.
Świadomość, iż prawidłowe wyrównanie metaboliczne w pierwszych latach choroby ma kluczowe znaczenie w prewencji późnych powikłań, stawia szczególnie przed diabetologami – pediatrami wysokie wymagania zarówno w prowadzeniu prawidłowej diagnostyki, jak i terapii dzieci chorych na cukrzycę.
Dlatego pragniemy, aby obrady XII Konferencji stały się formą wymiany wiedzy pomiędzy pediatrami i internistami na temat nowych możliwości diagnostycznych oraz coraz bardziej ukierunkowanego leczenia cukrzycy. Być może 2010 rok będzie przełomem w zmianie dotychczasowej klasyfikacji typów cukrzycy.
Miejscem obrad będzie XVII-wieczna budowla, siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej – Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe, położone na wyspie Ołowiance, które stanowi atrakcyjne miejsce w centrum 1000-letniego Gdańska.
Pragniemy, aby poza wzbogaceniem naszej wiedzy oraz doświadczeń naukowych i klinicznych, Gdańsk pozostał w Państwa pamięci, jako miasto miłych spotkań towarzyskich.

Do zobaczenia w Gdańsku!

Dr hab. n. med.
Małgorzata Myśliwiec


Katedra i Klinika Pediatrii,
Hematologii, Onkologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med.
Anna Balcerska


Katedra i Klinika Pediatrii,
Hematologii, Onkologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med.
Władysław Grzeszczak


Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

  © EVMACO 2010