KOMITET NAUKOWY

Współprzewodniczący
Dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
– Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Anna Balcerska
– Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
– Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
– Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. n. med. Piotr Fichna
– Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Maria Górska
– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel
– Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Liliana Majkowska
– Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
– Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Myśliwska
– Gdański Uniwersytet Medyczny
Dr n. med. Joanna Nazim
– Collegium Medicum UJ w Krakowie
Dr hab. n. med. Anna Noczyńska
– Akademia Medyczna we Wrocławiu
Dr hab. n. med. Ewa Pańkowska
– Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska
– Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek
– Uniwersytet Medyczny w Rzeszowie
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska
– Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
- Collegium Medicum UJ w Krakowie
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
– Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk
– Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Mirosława Urban
– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. dr hab. n. med. Bogna Wierusz-Wysocka
– Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Dr n. med. Katarzyna Zorena
– Gdański Uniwersytet Medyczny

KOMITET ORGANIZACYJNY

Współprzewodniczący
Dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
– Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Anna Balcerska
– Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
– Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr n. med. Joanna Bautembach-Minkowska
Lek. med. Agnieszka Brandt
Lek. med. Małgorzata Szmigiero-Kawko
Dr n. med. Marek Kozłowski
Lek med. Beata Sztangierska

KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Bodalski
Dr n. med. Bohdana Dorant
Prof. dr hab. n. med. Hanna Dziatkowiak
Prof. dr hab. n. med. Barbara Krupa-Wojciechowska
Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska
Dr n. med. Alicja Symonides-Ławecka
Prof. dr hab. n. med. Renata Wąsikowa

  © EVMACO 2010