REJESTRACJA

Opłata rejestracyjna do 2.04.2010r. - 550 pln
Opłata rejestracyjna od 2.04.2010r. do 8.04.2010r. – 600 pln
Opłata rejestracyjna uiszczona na miejscu – 650 pln
Opłata rejestracyjna dla członków PTD – 300 pln*
Opłata rejestracyjna osoba towarzysząca – 350 pln

* Opłata rejestracyjna dotyczy:
- lekarzy – członków PTD, poniżej 35 roku życia
- pielęgniarek – członków PTD
- dietetyczek – członków PTD
- edukatorek – członków PTD
i obowiązuje wyłącznie przy zgłoszeniach osobistych do 2.04.2010 r.

OPŁATA REJESTRACYJNA OBEJMUJE

- udział w obradach konferencji
- udział w sesjach satelitarnych
- wejście na wystawę firm
- materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
- uroczystość otwarcia
- przerwy kawowe
- obiady w formie bufetu w dniach 10.04.2010 i 11.04.2010
- imprezy towarzyszące

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto: EVMACO, ING Bank Śląski
97 1050 1634 1000 0023 1911 7095
Z dopiskiem "XII Konferencja Cukrzycy Typu 1 + Imię i Nazwisko uczestnika"


Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego
oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Do 5.03.2010 – istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji
Do 24.03.2010 – istnieje możliwość zwrotu 50% kosztów
Po 24.03.2010 – brak możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej

  FORMULARZ - Zgłoszenie:
Rodzaj opłaty*:
prosze wybrać rodzaj opłaty
Nazwisko*: pole wymagane
Imię*: pole wymagane
Specjalizacja:
Telefon kontaktowy:
E-mail*: pole wymaganezły format e-mail
  Adres do korespondencji:
Nazwa*: pole wymagane
Ulica*: pole wymagane
Numer*: pole wymagane
Kod*: pole wymagane
Miasto*: pole wymagane
  Dane do wystawienia faktury:
Nazwa:
Ulica:
Numer:
Kod:
Miejscowość:
NIP:
  *dane wymagane
  Wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych przez EVMACO z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego 25. Zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1024), wyrażam zgodę na przesyłanie mi korespondencji drogą elektroniczną. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto: EVMACO,
ING Bank Śląski 97 1050 1634 1000 0023 1911 7095

Rejestracja Uczestnika nastąpi po otrzmaniu dowodu wpłaty.
Kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać:
faksem: (012) 423 41 92; e-mailem: evmaco@evmaco.pl lub
pocztą na adres: EVMACO Events, Marketing & Conferences,
ul. Batorego 25, 31-135 Kraków.

   

  © EVMACO 2010