ORGANIZATOR
Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

PATRONAT
J.M. Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś
Minister Zdrowia
– Ewa Kopacz
Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz
Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Leszek Czarnobaj
Pomorski Lekarz Wojewódzki
– Dr n. med. Jerzy Karpiński

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI
9-11 kwietnia 2010
Polska Filharmonia Bałtycka
ul. Ołowianka 1, Gdańsk


KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

ul. Batorego 25,
31-135 Kraków
Tel. 012 429 69 06
Fax 012 423 41 92
www.evmaco.pl
e-mail: evmaco@evmaco.pl

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA
Uczestnictwo w XII Konferencji Cukrzycy Typu 1 w Gdańsku premiowane jest 18 punktami edukacyjnymi

  © EVMACO 2010