TEMATY PRZEWODNIE KONFERENCJI

• Cukrzyce nieautoimmunologiczne (nowe typy cukrzycy) – diagnostyka, immuno - i genoterapia
– spojrzenie pediatry i internisty
• Stan przedcukrzycowy i cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży
• Nadciśnienie u chorych na cukrzycę typu 1
• Zaburzenia lipidowe – jak rozpoznawać, jak leczyć
• Kwasica ketonowa – klinika i leczenie – przedstawienie trudnych przypadków
• Nefropatia i retinopatia cukrzycowa – patogeneza, diagnostyka, prewencja
i leczenie – spojrzenie pediatry i internisty
• Problemy psychologiczne chorych na cukrzycę
• Zaburzenia gospodarki węglowodanowej towarzyszące intensywnej chemio - i radioterapii
u chorych ze schorzeniami onkohematologicznymi
• Nowoczesne metody monitorowania wyrównania metabolicznego cukrzycy
• Wieloletnie badania przedstawiające efekty leczenia osobistymi pompami insulinowymi
u dzieci i dorosłych

PROGRAM KONFERENCJI - (wersja PDF)

      aktualizacja 29.03.2010
9 kwietnia 2010r. PIĄTEK
Godziny Sala Wykładowa 1 Godziny Sala Wykładowa 2
13:30-14:30 Poczęstunek powitalny - (Filharmonia FOYER)
14:30-15:10 Uroczyste otwarcie konferencji
Prof. dr hab. n. med. Anna Balcerska
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

   
15:10-17:30 Sesja naukowa I
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
   
15:10-15:40 Cukrzyca u dzieci a inne choroby autoimmunologiczne
Gość specjalny:
Prof. dr hab. n. med. Marian Rewers
   
15:40-16:20 Leczenie cukrzycy na przestrzeni wieków Historia jednego wynalazku
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Bodalski
   
16:20-16:40 Dzieci i młodzież z cukrzycą
Prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jarosz-Chobot
   
16:40-17:00 Kontrowersje w klasyfikacji cukrzycy
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
   
17:00-17:20 Znaczenie terapii ciągłym podskórnym wlewem insuliny u kobiet w ciąży dla prawidłowego rozwoju dziecka
Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
   
17:20-17:30 Dyskusja i podsumowanie
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
   
17:30-18:30 Koktajl powitalny - (Filharmonia FOYER)
18:30-20:00 Koncert "Filmowe Love Story" - (Filharmonia - SALA WYKŁADOWA 1)
10 kwietnia 2010r. SOBOTA
Godziny Sala Wykładowa 1 Godziny Sala Wykładowa 2
08:15-09:30 Sesja naukowa II
Stan przedcukrzycowy – rola badań genetycznych i immunologicznych

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Myśliwska
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Bodalski
Prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski
Dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski
08:40-09:40 Sesja naukowo warsztatowa I
Funkcjonalna, intensywna insulinoterapia

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jarosz-Chobot
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
Dr n. med. Elżbieta Orłowska-Kunikowska

Panel dyskusyjny:
Dr n. med. Agnieszka Szypowska
Mgr Teresa Benbenek-Klupa
Lek. med. Małgorzata Szmigiero-Kawko
Dr n. med. Iwona Pietrzak
Dr n. med. Mariola Minkina-Pędras
08:15-08:30 Immunogenetyka cukrzycy typu 1 – co nowego wiemy z badań TIDGC
Prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski
08:40-08:50 Kalkulator bolusów diabetics w kontroli glikemii poposiłkowej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Wyniki badania z randomizacją (U4)
Lek. med. Marlena Błazik i wsp.
08:30-08:45 Kluczowa rola Tumor Necrosis Factor w patogenezie cukrzycy typu 1
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Myśliwska
08:50-09:00 Rola kalkulatora bolusa w osiąganiu wyrównania metabolicznego u dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych osobistą pompą insulinową (U5)
Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska i wsp.
08:45-09:00 Perspektywy terapii komórkowej w oparciu o limfocyty T CD4 + CD25 + w cukrzycy typu 1 (U1)
Dr hab. n. med. Piotr Trzonkowski i wsp.
09:00-09:40 Dyskusja
09:00-09:10 Podsumowanie badań nad rolą limfocytów T regulatorowych u dzieci z cukrzycą oraz stanem przedcukrzycowym (U2)
Dr hab. n. med. Włodzimierz Łuczyński i wsp.
09:40-10:40 Sesja naukowo warsztatowa II
Żywienie

Przewodniczący:
Dr hab. n. med. Anna Noczyńska
Dr n. med. Joanna Bautembach-Minkowska
Dr n. med. Beata Mianowska
Panel dyskusyjny:
Mgr Jolanta Czechura
Mgr Anna Grolewska
Mgr Anna Janota
09:10-09:20 Polimorfizm 5'VNTR genu proinsuliny (INS) a rezerwa czynnościowa komórek beta w doustnym i dożylnym teście obciążenia glukozą (U3)
Lek. med. Wojciech Fendler i wsp.
09:40-10:00 Co nowego w żywieniu dzieci z cukrzycą?
Mgr Jolanta Czechura
Mgr Anna Janota
09:20-09:30 Dyskusja 10:00-10:08 Program komputerowy ”Diabetics” jako narzędzie edukacyjne w obliczaniu wymienników węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych oraz programowaniu dawki insuliny posiłkowej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 leczonych ciągłym podskórnym wlewem insuliny. Wyniki badania z randomizacją (U12)
Lek. med. Marlena Błazik i wsp.
09:30-10:40 Sesja naukowa III
Cukrzyce nieautoimmunologiczne – nowe typy cukrzycy: diagnostyka i terapia

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Marian Rewers
Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Dr. n. med. Maciej Borowiec
10:08-10:15 Zestaw do kontroli diety w domu
Andrzej Orchowski
09:30-09:40 Gen BAD – nowy gen kandydat zaangażowany w rozwój cukrzycy monogenowej (U6)
Karolina Antosik i wsp.
10:15-10:22 Posiłek o wysokim ładunku glikemicznym a dawka insuliny u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1(U13)
Lek. med. Lidia Groele i i wsp.
09:40-09:50 Cukrzyca typu MODY i cukrzyca noworodkowa jako wynik dziedziczenia mutacji G223S genu glukokinazy w populacji województwa pomorskiego
(U7)

Dr hab. n. med.
Małgorzata Myśliwiec i wsp.
10:22-10:30 Bolus złożony w programowaniu dawki insuliny posiłkowej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 leczonych ciągłym podskórnym wlewem insuliny. Wyniki badania z randomizacją (U14)
Dr hab. n. med. Ewa Pańkowska i wsp.
09:50-10:00 Zespół IPEX u niemowlęcia-opis przypadku
(U8)

Dr n. med. Joanna Nazim i wsp.
10:30-10:40 Dyskusja
10:00-10:10 Cukrzyce monogenowe – opis przypadku
(U9)

Eliza Zamorowska-Skała i wsp.
   
10:10-10:20 Insulinowrażliwość u dzieci z przetrwałą cukrzycą noworodkową (U10)
Dr hab. n. med.
Agnieszka Szadkowska i wsp.
   
10:20-10:30 Imprinting genu proinsuliny jako mechanizm maskujacy cukrzyce monogenowe? (U11)
Lek. med. Wojciech Fendler i wsp.
   
10:30-10:40 Dyskusja  
10:40-11:00 Przerwa kawowa - (Filharmonia FOYER)
11:00-12:00 Sesja naukowa IV
Współczesne metody leczenia cukrzycy typu 1

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Witkowski
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek
11:00-12:00 Sesja satelitarna firmy Sanofi Aventis
Co nowego w świecie analogów
Prowadzenie
Prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jarosz-Chobot
11:00-11:30 Przeszczepy wysp trzustkowych w leczeniu cukrzycy typu 1
Prof. dr hab. n. med. Piotr Witkowski
  Apidra - najnowszy na polskim rynku analog szybkodziałający
Dr n. med. Grażyna Deja
11:30-11:50 Immunoablacja i przeszczepienie własnych komórek macierzystych krwi obwodowej w leczeniu świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 1
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek
  Zastosowanie Apidra w intensywnej insulinoterapii pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2
Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
11:50-12:00 Dyskusja    
12:00-13:00

Sesja satelitarna firmy Novo Nordisk
Insulina aspart w osobistych pompach insulinowych - ciągłość opieki i terapii na każdym etapie życia z cukrzycą
Dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
Prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jarosz-Chobot
Dr n. med. Bogumił Wolnik

12:00-12:30 Sesja naukowa V
Czy choremu na cukrzycę należy zalecać poddanie się szczepieniom przeciw grypie i przeciw infekcjom pneumokokowym?

Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
   
13:00-13:50 Sesje plakatowe - FOYER 1 PIĘTRO
 

13:00-13:50
Sesja plakatowa 1
Leczenie cukrzycy

Przewodniczący:
Dr hab. n. med.
Anna Noczyńska
Dr hab. n. med. Barbara Głowińska-Olszewska

P1-P7
Przewodniczący:
Dr hab. n. med.
Piotr Fichna
Dr n. med.
Bogumił Wolnik

P8-P14

13:00-13:50
Sesja plakatowa 2
Badania immunologiczne i genetyczne w patogenezie cukrzycy i jej powikłań

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med.
Marian Rewers
Dr n. med. Tomasz Klupa

P15-P22
Przewodniczący:
Dr n. med.
Katarzyna Zorena
Dr hab. n. med.
Artur Bossowski

P23-P29
13:00-13:50
Sesja plakatowa 3
Insulinooporność.
Zespół metaboliczny.
Cukrzyca typu 2

Przewodniczący:
Dr hab. n. med.
Agnieszka Szadkowska
Prof. dr hab. n. med.
Ewa Otto-Buczkowska
Prof. dr hab. n. med.
Bogna Wierusz-Wysocka

P30-P37
13:00-13:50
Sesja plakatowa 4

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med.
Elżbieta Piontek
Dr hab. n. med.
Mieczysław Szalecki

P38-P43
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med.
Leszek Szewczyk
Dr n. med. Grażyna Deja

P44-P50
13:00-13:50 Obiad - (Filharmonia FOYER)
Godziny Sala Wykładowa 1 Godziny Sala Wykładowa 2
13:50-15:00 Sesja naukowa VI
Kliniczne międzynarodowe wieloośrodkowe badania prowadzone w Polsce

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Maria Górska
Prof. dr hab. n. med. Renata Wąsikowa
Prof. dr hab. n. med.
Ewa Wender-Ożegowska
Dr hab. n. med. Artur Bossowski
14:00-15:00 Sesja satelitarna firmy Medtronic
Nowoczesna technologia w optymalizacji insulinoterapii - jak Polska stała sie liderem naszej części Europy

Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
13:50-14:02 TRIGR: The Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk
Prof. dr hab. n. med. Renata Wąsikowa
14:00-14:20 Od biostatora do nowoczesnej pompy insulinowej - jak technologia trafiła pod strzechy
Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
14:02-14:14 Badanie oceniające u dzieci i dorosłych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 skuteczność i bezpieczeństwo preparatu Teplizumab (MGA031)
Prof. dr hab. n. med. Maria Górska
14:20-14:40 Jak zmieniliśmy nasze myślenie o leczeniu cukrzycy dzięki CGM
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
14:14-14:26 The TEAM project: Polish Registry for Pediatric and Adolescent Diabetes - nationwide genetic screening for monogenic diabetes (U15)
Dr n. med. Maciej Borowiec i wsp.
14:40-14:50 Czy jesteśmy edukacyjnie przygotowani do wdrażania terapii osobistą pompą insulinową?
Mgr Alicja Szewczyk
14:26-14:38 EUBIROD EUropean Best Information through Regional Outcomes in Diabetes
Dr n. med. Grażyna Deja
14:50-15:00 Prezentacja firmy
14:38-14:50 SWEET program: Centrum referencji dla dzieci z cukrzycą w Krajach Unii Europejskiej
Dr hab. n. med. Ewa Pańkowska
   
14:50-15:00 Dyskusja    
15:00-16:00 Sesja naukowa VII
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej towarzyszące intensywnej sterydoterapii i chemioterapii u chorych ze schorzeniami onkohematologicznymi, endokrynologicznymi

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Anna Balcerska
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Dr hab. n. med. Włodzimierz Łuczyński
Dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki
15:00-16:00 Sesja naukowo warsztatowa III
Nowe możliwości samokontroli

Przewodniczący:
Dr hab. n. med. Barbara Głowińska-Olszewska
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
Dr n. med. Tomasz Klupa

Panel dyskusyjny:
Dr n. med. Jadwiga Peczyńska
Mgr Teresa Benbenek-Klupa
Lek. med. Agnieszka Brandt
Lek. med. Wojciech Fendler
Mgr Ewa Borowiak-Zielińska
15:00-15:10 Co jest powodem hiperglikemii u pacjentów onkohematologicznych i jakie są tego konsekwencje?
Prof. dr hab. n. med. Anna Balcerska
Dr n. med. Ninela Irga
15:00-15:10 Kalkulator parametrów zmienności glikemii „Glyculator” jako ogólnodostępne narzędzie online analizy danych CGM (U22)
Dorota Czerwoniuk i wsp.
15:10-15:18 Hiperglikemia a częstość występowania inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci leczonych z powodu schorzeń rozrostowych układu krwiotwórczego. (U17)
Dr n. med. Ninela Irga i wsp.
15:10-15:20 Wpływ pobierania próbek krwi z alternatywnych miejsc nakłucia na poprawę komfortu życia dzieci z cukrzycą typu 1
Dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
15:18-15:25 Polimorfizm ER22/23EK genu receptora glikokortykosteroidowego (NR3C1) a obecność cukrzycy posteroidowej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci (U18)
Dr n. med. Monika Bulas i wsp.
15:20-16:00 Systemy ciągłego monitorowania glikemii - spojrzenie internisty-diabetologa, pediatry-diabetologa i pacjenta
15:25-15:32 Ocena gospodarki węglowodanowej po leczeniu onkologicznym guzów mózgu u dzieci – Doniesienia wstępne
(U19)

Lek. med. Maja Okońska i wsp.
   
15:32-15:40 Ocena zaburzeń gospodarki węglowodanowej u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (U20)
Dr n. med. Bożena Banecka i wsp.
   
15:40-15:50 Zespół policystycznych jajników u dzieci i młodzieży. Wskazania do wczesnej interwencji na przykładzie postaci rodzinnej. (U21)
Dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki i wsp.
   
15:50-16:00 Dyskusja    
16:00-16:20 Przerwa kawowa - (Filharmonia FOYER)
16:20-17:25 Sesja naukowa VIII
Zespół metaboliczny i cukrzyca typu 2, a może 1,5? – wczesna diagnostyka i terapia – spojrzenie internisty i pediatry

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Prof. dr hab. n. med.
Bogna Wierusz-Wysocka
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Dr hab. n. med. Piotr Fichna
16:20-17:25 Sesja naukowo warsztatowa IV
Edukacja w cukrzycy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jarosz-Chobot
Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Dr n. med. Bożena Florys
Mgr Alicja Szewcz
yk
16:20-16:32 Adipocytokiny, a insulinooporność
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
16:20-16:35 Czy chorzy na cukrzyce typu 1 w momencie przejścia do poradni dorosłych są dobrze wyedykowani?
Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
16:32-16:45 Insulinooporność u chorych na cukrzycę typu 1. Czy to istotnie jest problem
Prof. dr hab. n. med. Bogna Wierusz-Wysocka
16:35-16:45 Poradnik internetowy i film środkiem dydaktycznym stosowanym we wczesnym etapie procesu edukacji terapeutycznej dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę oraz ich rodziców w Danii (U24)
Michał Skoczylas i wsp.
16:45-16:57 Cukrzyca typu 2 u dzieci
Dr hab. n. med. Piotr Fichna
16:45-16:55 Przekonania dotyczące wpływu na własne zdrowie a współpraca z lekarzem i efekty leczenia w grupach młodzieży z cukrzycą i z nadciśnieniem tętniczym (U25)
Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka i wsp.
16:57-17:10 Leki stosowane u dzieci i młodzieży w zaburzeniach metabolizmu glukozy
Prof. dr hab. n. med.
Ewa Otto-Buczkowska
16:55-17:05 Wpływ programu edukacyjnego Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Poznaniu na wiedzę o cukrzycy i wyrównanie glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 1 leczonych przy pomocy osobistej pompy insulinowej (U26)
Anna Duda-Sobczak i wsp.
17:10-17:17 Cukrzyca „podwójna” u dzieci i młodzieży- badania wstępne
(U23)

Dr n. med. Bogda Skowrońska i wsp.
17:05-17:15 Działalność edukacyjna Stowarzyszenia: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii. Udział pielęgniarki w procesie terapeutycznym-cele, funkcje, znaczenie dla edukacji osób z cukrzycą i ich rodzin
(U27)

Mgr Alicja Szewczyk i wsp.
17:17-17:25 Dyskusja 17:15-17:25 Dyskusja
17:25-18:00 Sesja naukowa IX
Obozy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży z cukrzycą.

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Bodalski
Dr n. med. Agata Chobot
Mgr Mariusz Masiarek
   
17:25-17:50 Historia i teraźniejszość, znaczenie terapeutyczne    
17:25-17:40 Prof. dr hab. n. med. Jerzy Bodalski    
17:40-17:50 Dr n. med. Agata Chobot    
17:50-18:00 Dyskusja    
18:00 Zebranie Sekcji Pediatrycznej PTD    
20:30 Uroczysta kolacja - Spichlerz - (Centralne Muzeum Morskie)
11 kwietnia 2010r. NIEDZIELA
Godziny Sala Wykładowa 1 Godziny Sala Wykładowa 2
08:00-09:20 Sesja naukowa X
Zagadnienia psychospołeczne
w cukrzycy typu 1

Przewodniczący:
Dr hab. n. med. Anna Noczyńska
Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska
Prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk
Dr n. med. Waldemar Budziński
08:15-09:20 Sesja naukowa XI
Cukrzyca a ciąża

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis
Dr n. med. Bogumił Wolnik
08:00-08:15 Dziecko z cukrzycą w społeczeństwie
Dr hab. n. med. Anna Noczyńska
08:15-08:30 Programowanie płodowe
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk
08:15-08:30 Ograniczenia zdrowotne u osób chorych na cukrzycę podczas ubiegania się o prawo jazdy w świetle obowiązujących przepisów
Dr med. Andrzej Marcinkiewicz
08:30-08:45 Problemy ginekologiczne u dziewcząt
z cukrzycą

Prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska
08:30-08:40 Cechy osobowości a adaptacja psychiczna do choroby u pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1
(U28)

Dr n. med. Ewelina Pietrzykowska i wsp.
08:45-09:00 Planowanie ciąży
Dr n. med. Bogumił Wolnik
08:40-08:50 17-letnia pacjentka z cukrzycą typu 1, cechami zespołu metabolicznego, chorobą Hashimoto oraz zaburzeniami odżywiania o charakterze bulimia nervosa - Jak pogodzić „przeciwstawne” cele leczenia ED-DMT1? Wyzwanie dla zespołu terapeutycznego. (U29)
Dr n. med. Daniel Witkowski i wsp.
09:00-09:10 Sukces położniczy w aspekcie współpracy diabetologa i położnika
Lek. med. Beata Królokowska-Kobierska
Dr n. med. Elżbieta Orłowska-Kunikowska
Dr n. med. Bogumił Wolnik
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis
08:50-09:00 Cukrzyca idiopatyczna z jadłowstrętem psychicznym – opis przypadku
(U30)

Dr n. med. Grażyna Miszkurka i wsp.
09:10-09:20 Dyskusja
09:00-09:10 Ocena kontynuacji opieki diabetologicznej młodych dorosłych z cukrzycą typu 1 po zakończeniu leczenia w Poradni Diabetologicznej dla Dzieci (U16)
Lek. med. Joanna Stańczyk i wsp.
09:20-10:15 Sesja naukowa XIII
Neuropatia cukrzycowa – wczesna diagnostyka i terapia – spojrzenie internisty i pediatry

Przewodniczący:
Dr hab. n. med. Ewa Semetkowska-Jurkiewicz
Dr n. med. Bożena Florys
Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
09:10-09:20 Dyskusja 09:20-09:50 Neuropatia cukrzycowa-rozpoznanie i leczenie
Dr hab. n. med. Ewa Semetkowska-Jurkiewicz
09:20-10:15 Sesja naukowa XII
Ostre powikłania cukrzycy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Arletta Rewers
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek
Dr n. med. Joanna Nazim
Dr n. med. Daniel Witkowski
09:50-10:05 Neuropatia cukrzycowa-spojrzenie pediatry
Dr n. med. Bożena Florys
09:20-09:45 Postępy w leczeniu i zapobieganiu ketokwasicy: Syzyfowa praca?
Prof. dr hab. n. med. Arleta Rewers
10:05-10:15 Dyskusja
09:45-09:55 Czynniki ryzyka wystąpienia kwasicy ketonowej u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 (U31)
Dr n. med. Agnieszka Szypowska i wsp.
   
09:55-10:05 Ocena przydatności współczynnika IVC/Ao u pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 – doniesienie wstępne (U32)
Lek. med. Łukasz Szmygel i wsp.
   
10:05-10:15 Dyskusja    
10:15-10:30 Przerwa kawowa - (Filharmonia FOYER)
10:30-11:40 Sesja naukowa XIV
Nefropatia i retinopatia cukrzycowa – spojrzenie internisty, nefrologa, pediatry i okulisty

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Prof. dr hab. n. med.
Barbara Mirkiewicz-Sieradzka
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski
   
10:30-10:45 Nefropatia cukrzycowa-spojrzenie internisty
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski
   
10:45-10:55 Nefropatia cukrzycowa- spojrzenie pediatry
Dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
   
10:55-11:05 W poszukiwaniu nowych markerów retinopatii cukrzycowej
Dr n. med. Katarzyna Zorena
   
11:05-11:15 Rola limfocytów i monocytów w rozwoju retinopatii cukrzycowej
(U33
)
Natalia Marek i wsp.
   
11:15-11:30 Retinopatia cukrzycowa- współczesne leczenie i prognozy
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska
   
11:30-11:40 Dyskusja    
11:40-12:20 Sesja naukowa XV
Nadciśnienie u chorych na cukrzycę typu 1- diagnostyka i terapia, spojrzenie diabetologa-internisty i diabetologa-pediatry

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Wyrzykowski
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Mirosława Urban
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
   
11:40-11:55 Leczenie nadciśnienia tętniczego w cukrzycy
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
   
11:55-12:10 Zaburzenia wartości ciśnienia tętniczego u dzieci z cukrzycą
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
   
12:10-12:20 Dyskusja    
12:20-12:30 Zakończenie XII Konferencji Cukrzycy Typu 1
Prof. dr hab. n. med. Anna Balcerska
Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
Dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
   
12:30-13:30 Obiad - (Filharmonia FOYER)

 

  © EVMACO 2010