STRESZCZENIA PRAC

UWAGA! TERMIN ZGŁASZANIA STRESZCZEŃ PRAC NAUKOWYCH UPŁYNĄŁ Z DNIEM
8 STYCZNIA 2010r.

Streszczenia prac oryginalnych należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem systemu internetowego


Zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
Ostateczny termin zgłaszania prac upływa z dniem 8 stycznia 2010 r. Po tym terminie system zgłaszania streszczeń zostanie automatycznie zamknięty.

Format streszczenia:
• Tytuł
• Autorzy - imiona i nazwiska z zachowaniem kolejności (bez stopni naukowych i tytułów)
• Nazwa ośrodka-instytucji oraz nazwa miasta (bez adresu)
• Tekst streszczenia - maksymalnie 2000 znaków
• Język – polski
Autorzy nadesłanych streszczeń zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji. Powiadomienia zostaną wysłane na adres e-mailowy wskazany podczas zgłaszania streszczenia.

Prezentacje ustne - uwagi techniczne:
• Prezentacja przygotowana w programie PowerPoint na nośniku CD/DVD lub pendrive

Prezentacje plakatowe - uwagi techniczne:
• Prezentacja wydrukowana w max. formacie B1 (70x100cm)

  © EVMACO 2010